CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 1 – Sáng tạo Khẩu hiệu (Slogan)

1.1. Hình thức
Bài dự thi có thể là: một khẩu hiệu, một câu nói, vài câu thơ phù hợp với chủ đề kỹ năng quản lý tài chính.

1.2. Nội dung:
Nội dung khẩu hiệu phải dựa trên kiến thức thu thập từ tài liệu kỹ năng quản lý tài chính trên website chương trình http://kynangquanlytaichinh.com.vn, http://practicalmoneyskills.com

Ví dụ: “Những người không có khả năng quản lý tiền bạc của chính mình sẽ luôn phải làm việc cho người giỏi việc đó hơn”

1.3. Cách thức tham gia và nộp bài thi

1.4. Về yêu cầu

2. Phần 2 – Sáng tạo Hình minh họa

2.1. Hình thức:
Hình vẽ, truyện tranh ngắn, thiết kế đồ họa, hoặc ảnh chụp để minh họa cho Khẩu hiệu đã công bố trên trang Facebook fanpage của chương trình

2.2. Nội dung:
Nội dung minh họa phải phù hợp với Khẩu hiệu tương ứng. Sinh viên có thể lấy cảm hứng từ website http://kynangquanlytaichinh.com.vn, và http://practicalmoneyskills.com (bao gồm bộ truyện tranh Avengers)

2.3. Cách thức nộp bài thi

2.4. Yêu cầu kĩ thuật

3. Cách thức bình chọn và chấm giải

3.1. Hướng dẫn bình chọn

Chú thích:

3.2. Cách thức chấm giải:
Giải thưởng tuần: Bài dự thi thu hút số điểm bình chọn cao nhất trong tuần sẽ đoạt giải thưởng tuần. Sinh viên có 01 tuần để nộp bài dự thi và có một tuần tiếp theo để nhận bình chọn. Các bài thi nộp sớm sẽ có lợi thế về thời gian bình chọn trong tuần đó hơn là các bài nộp muộn. Giải thưởng được công bố vào mỗi thứ 2 của tuần sau tuần bình chọn.

Giải Đặc biệt: 20 bài dự thi (gồm 10 khẩu hiệu và 10 hình minh họa) với tổng số bình chọn cao nhất tính đến 08/08/2016 sẽ lọt vào danh sách được ban giám khảo chấm điểm. Bình chọn được cộng dồn cho những bài dự thi này sẽ tiếp tục đến 11:59 30/9/2016 qua trang Facebook của chương trình, và tại các điểm triển lãm trên 5 thành phố Hà Nội, TP Hồ chí Minh, Đã Nẵng, Thái Nguyên, Cần Thơ.

20 bài dự thi sẽ được chấm điểm dựa trên tổng số bình chọn trực truyến (30% tổng số điểm) và đánh giá của Ban giám khảo (70% tổng số điểm)

Ban giám khảo chấm điểm bài thi dựa trên các tiêu chí:

Ban giám khảo bao gồm:

3.3. Chú thích
Bản quyền: Nội dung bài dự thi phải đảm bảo tuân thủ các quy định về luật bản quyền, pháp luật Việt Nam và các yếu tố thuần phong mỹ tục. Bài dự thi là bài chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm khác trước khi tham gia cuộc thi này. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài thi và các vấn đề liên quan đến bản quyền.

Bài dự thi không mang tính chất quảng cáo thương mại cho một sản phẩm, dịch vụ nào, không mang tính chất phản động, chống phá nhà nước, không vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và các vấn đề tôn giáo.

Ban Tổ chức có thể sử dụng bài dự thi (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kỳ mục đích nào mà không cần sự chấp thuận của người tham dự thi hoặc thanh toán cho người tham dự hoặc tổ chức liên quan. Việc này đồng nghĩa với Ban Tổ chức có thể chỉnh sửa, thay đổi bài dự thi cho việc quảng bá Cuộc thi.

Ban Tổ chức có thể loại bỏ các bài dự thi gặp phải những vấn đề sau:

©2000-2018 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.