Cập nhật Quyền riêng tư

Chúng tôi đã khởi chạy Trung tâm Quyền riêng tư và cập nhật Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người
Tuần 3:

Nhóm 4plus, đội Cần Thơ :

Nhóm trưởng: Nguyễn Thành Nhân

Tuần 4:

Nhóm Save money live better, Học viện ngoại giao

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Huyền

Tuần 5:

Nhóm MYM, Đại học Cần Thơ

Nhóm trưởng: Dương Bích Tuyền

Tuần 6:

Nhóm Be5, Đại học kinh tế Quốc dân

Nhóm trưởng: Trần Hoàng Nam

Tuần 7:

Nhóm the Geeks, Đại học Bách Khoa – Ngoại Thương – Dược Hà Nội

Nhóm trưởng: Hoàng Phương Linh
Danh sách 7 đội lọt vào vòng 2

Be5 - Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhóm trưởng: Trần Hoàng Nam

EZ Money - Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhóm trưởng: Trần Minh Khôi

MArc - Đại học Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh

Nhóm trưởng: Lê Kim Anh

MYM - Đại học Cần Thơ

Nhóm trưởng: Dương Bích Tuyền

Red Arrows - Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh

Nhóm trưởng: Hoàng Thị Thanh Vân

Cao đẳng công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng

Nhóm trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Khởi nghiệp - Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Nhóm trưởng: Tôn Kim Ngân

VÒNG 2:

Các hoạt động vòng 2 được thực hiện dưới hình thức offiline tại 5 tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thái Nguyên.

Giải đặc biệt

Giải đồng hạng