GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NĂM 2013

Thông tin cuộc thi

Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng tác Video Kỹ năng Quản lý Tài chính 2012, cuộc thi năm 2013 được phát động bởi Visa và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (TWHSVVN) năm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về tầm quan trọng của các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân dựa trên các hoạt động tập thể. Sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi và trau dồi các kỹ năng lãnh đạo, các kỹ năng tiết kiệm, lên ngân sách cá nhân và quản lý tài chính thông qua các hoạt động với các bạn đồng trang lứa, như tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận chuyên đề tại trường.Tất cả những điều này sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn, sẵn sàng cho cuộc sống độc lập sau khi tốt nghiệp.

Mục đích của cuộc thi
Cuộc thi “Xây dựng kế hoạch tuyên truyền” năm 2013 được tổ chức với mục đích:

Đối tượng dự thi

©2000-2019 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.