Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Video dự thi xuất sắc nhất Cuộc thi: 2012



Video đạt giải nhất Cuộc thi

Tác giả: Nhóm F4
Đại học Kinh tế Đà Nẵng



Video đạt giải nhì Cuộc thi

Tác giả: Nhóm Scoms
Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh



Video đạt giải ba Cuộc thi

Tác giả: Nhóm TTVP
Học viện Ngoại Giao



"Video đạt giải video có nhiều bình chọn nhất Cuộc thi

Tác giả: Nhóm Scoms
Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh"



Video xuất sắc nhất của tuần 4 tháng 6

Tác giả: Nhóm F4
Đại học Kinh tế Đà Nẵng



Video xuất sắc nhất của tuần 4 tháng 6

Tác giả: Nhóm TTVP
Học Viện Ngoại Giao



Video xuất sắc nhất tuần 4 tháng 6

Tác giả: Nhóm Scom
Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh



Video xuất sắc nhất tuần 3 tháng 6

Tác giả: Nhóm CEO Plus Club
Đại học Thủy Lợi



Video xuất sắc nhất tuần 2 tháng 6

Tác giả: Nhóm Toán
Đại học Sư Phạm Hà Nội



Video xuất sắc nhất tuần 1 tháng 6

Tác giả: Nguyễn Đức Cường
Đại học Bách Khoa Hà Nội



Video xuất sắc nhất tuần 4 tháng 5

Tác giả: Nhóm EPG
Học Viện Báo chí và Tuyên truyền



Video xuất sắc nhất tuần 3 tháng 5

Tác giả: Nhóm Miracle
Đại học Ngoại thương



Video xuất sắc nhất tuần 2 tháng 5

Tác giả: Nhóm Vân Long
Trường Cao Đẳng Công nghệ Dệt May



Video xuất sắc nhất tuần 1 tháng 5

Tác giả: Nhóm DOC - Thông tin đối ngoại K30
Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền



Video xuất sắc nhất tuần 3 tháng 4

Tác giả: Phạm Công Kiên
Học viện Quốc tế Công nghệ Thông tin NIIT



Video xuất sắc nhất của tuần 2 tháng 4

Tác giả:
Nguyễn Ngọc An
Cù Ngọc Quỳnh Châm
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thanh Hương
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội