Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Thăm dò ý kiếnThăm dò ý kiến

Bạn đang nợ bao nhiêu tiền?

Tôi không có khoản nợ nào ngoài tiền vay mua nha

Khoản nợ của tôi là không đáng kể.

Tôi có một số khoản nợ, nhưng trong tầm kiểm soát

Tôi đang nợ rất nhiều và không biết có trả bằng cách nào.Xem kết quả

Bạn đang nợ bao nhiêu tiền?

Đối với những người đang tìm việc, bạn đã tìm việc trong bao lâu rồi?

Bạn đã học kỹ năng cơ bản về sử dụng tiền ở đâu?

Bạn đã bao giờ mở công ty riêng?

Bạn có Quỹ dự phòng khẩn cấp không?